SN: Brak drugiej pary kluczyków samochodowych to niedbalstwo

Dodano: 20-02-2018
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: Sygn. akt IV CSK 730/16
Kategorie :

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 listopada 2017 r. (sygn. akt IV CSK 730/16) oddalił skargę kasacyjną w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania skradzionego pojazdu, którego właściciel dopuścił się rażącego niedbalstwa - nie posiadając drugiego kompletu kluczy umożliwiającego otwarcie samochodu.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz