SN: bliskim osób ciężko poszkodowanych nie przysługuje zadośćuczynienie z tytułu zerwania więzi rodzinnej

Dodano: 23-10-2019
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w składzie 7 sędziów w uchwale z dnia 22 października 2019 r. ​(sygn. akt I NSNZP 2/19) orzekł, że osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 k.c.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz