Sąd Najwyższy: zakład ubezpieczeń odpowiada za szkodę wyrządzoną przez agenta umyślnie

Autor: Przemysław Stopnicki

Dodano: 29-02-2016
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: I CSK 85/15

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2016 r. (sygn. akt I CSK 85/15) orzekł, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną klientowi przez agenta umyślnie.

Wydane orzeczenie to kolejny wyrok Sądu Najwyższego w sprawach będących następstwem przestępczej działalności agentki pozwanego ubezpieczyciela, która wprowadzając w błąd jego klientów, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi przez kilkadziesiąt osób, w tym przez powódkę.

W dotychczasowych postępowaniach z powództwa poszkodowanych klientów ubezpieczyciela, pozwany zakład ubezpieczeń podnosił w skargach kasacyjnych zarzut naruszenia przez sądy obu instancji art. 11 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym wskazując, że szkoda nie została wyrządzona przez agenta w związku z wykonywaniem powierzonych mu przez ubezpieczyciela czynności agencyjnych, a jedynie przy okazji ich wykonywania. W ocenie ubezpieczyciela, szkoda wyrządzona w ten sposób przez agenta nie skutkuje odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń na mocy art. 11 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz