Sąd Najwyższy za szerszymi odwołaniami w przetargach podprogowych

Autor: Marek Sterniczuk

Dodano: 05-12-2017
Publikator: Sąd Najwyższy

SN w uchwale z 17 listopada br. przesądził ostatecznie o dopuszczalności odwołania się na wybór oferty najkorzystniejszej w tzw. postępowaniach podprogowych.

Sąd Najwyższy wskazał, że wybór najkorzystniejszej oferty może być skarżony z rozmaitych powodów. Może to być zaniechanie wykluczenia lub odrzucenia innej oferty.

Uchwała SN zwiększa ochronę wykonawców w przetargach z pozoru niewielkiej wartości jak roboty budowlane o wartości do 20 milionów złotych. Wykonawcy będą mogli wreszcie bez ryzyka odrzucenia odwołania i ponoszenia z tego tytułu zbędnych kosztów wnieść odwołanie od zaniechania odrzucenia oferty konkurenta.

Informacja o zapadłej uchwale znajduje się pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/uchwaly-sadu-najwyzszego-w-sprawie-stosowania-art.-180-ust.-2-pkt-6-ustawy-pzp-i-art.-198f-ust.-2-zd.-4-ustawy-pzp

Tagi: pzp
wstecz