Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie do uchwały dot. zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego

Dodano: 13-02-2018
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 20/17

Sąd Najwyższy w uchwale w składzie 3 sędziów z dnia 24 sierpnia 2017 r. (sygn. akt III CZP 20/17) orzekł, że wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego przekraczające koszty zaproponowane przez ubezpieczyciela są objęte odpowiedzialnością cywilną obowiązkowego OC, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione

W opublikowanym uzasadnieniu SN odniósł się do uchwały składu 7 sędziów z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 5/11), w której wskazano, że odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje „celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego”, a na wierzycielach ciąży obowiązek zapobiegania szkodzie i zmniejszania jej rozmiarów. W uchwale tej wskazano również, że nie jest celowe nadmierne rozszerzanie odpowiedzialności odszkodowawczej gwarancyjnej ubezpieczyciela, gdyż mogłoby to prowadzić do wzrostu składek ubezpieczeniowych.

Zatem, jak orzekł Sąd, „jeżeli istotne warunki wynajmu proponowanego przez ubezpieczyciela (we współpracy z przedsiębiorcą wynajmującym pojazdy) czynią zadość potrzebie ochrony uzasadnionych potrzeb poszkodowanego, nie ma podstaw, by obciążać osoby zobowiązane do naprawienia szkody wyższymi kosztami związanymi ze skorzystaniem przez poszkodowanego z droższej oferty”.

SN wskazał też, że nie należy za niedogodność konsumenta traktować dodatkowego kontaktu z ubezpieczycielem, ani odwoływać się do szczególnego zaufania, jakim poszkodowany darzy kontrahenta.  

Również zdaniem sądu, zgoda poszkodowanego na propozycję ubezpieczyciela w zakresie najmu pojazdu zastępczego jest korzystna dla konsumenta, gdyż niweluje niepewność co do pełnego pokrycia kosztów przez spółkę i ryzyko wystąpienia sporów na tym tle.

„Należy też podkreślić, że proponowana wykładnia nie eliminuje ani nie ogranicza przysługującej poszkodowanemu swobody wyboru kontrahenta, od którego najmie pojazd. Sprawia jedynie - ze względu na obowiązek zapobiegania zwiększeniu rozmiarów szkody - że zawierając umowę na mniej korzystnych warunkach od proponowanych przez ubezpieczyciela, poszkodowany będzie zmuszony ponieść część związanych z tym kosztów”, wyjaśnił SN w pisemnym uzasadnieniu uchwały.  

Uzasadnienie uchwały jest dostępne do pobrania w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

wstecz