SA: zmiana wysokości zadośćuczynienia przez Sąd II instancji jest możliwa tylko po stwierdzeniu naruszenia zasad jego przyznania

Dodano: 20-09-2017
Publikator: Sąd Apelacyjny w Katowicach Sygnatura: I ACa 160/17

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 20 czerwca 2017 r. (sygn. akt I ACa 160/17) orzekł, że skorygowanie przez Sąd drugiej instancji wysokości przyznanego zadośćuczynienia możliwe jest jedynie, gdy stwierdza się oczywiste naruszenie przez Sąd pierwszej instancji ogólnych zasad ustalania wysokości zadośćuczynienia.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił powód z niepełnosprawnością intelektualną, który został potrącony przez ubezpieczonego kierowcę.

Niespełna 13-letni powód wtargnął na ulicę pod nadjeżdżający pojazd. Kierowca posiadał ważną polisę OC. W postępowaniu wyjaśniającym ustalono, że kierowca poruszał się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, a pojazd był sprawny. W wyniku zderzenia powód doznał licznych wewnętrznych urazów, które uniemożliwiają mu normalne funkcjonowanie i samodzielne wykonywanie czynności. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu powoda został oszacowany na poziomie 10%.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz