SA: zakład ubezpieczeń w szczególnych sytuacjach może wypłacić odszkodowanie z tytułu AC za pojazd pochodzący z kradzieży

Dodano: 05-07-2017
Publikator: Sąd Apelacyjny w Białymstoku Sygnatura: I ACa 922/16

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 6 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I ACa 922/16) orzekł, że umowa ubezpieczenia zawarta przez osobę niebędącą właścicielem może być skuteczna, o ile ogólne warunki ubezpieczenia nie wyłączają możliwości ubezpieczenia mienia niestanowiącego własności ubezpieczającego, lecz pozostającego w jego posiadaniu, a brak jest podstaw do przyjęcia, że ubezpieczający tę okoliczność zataił.

W rozpoznawanej sprawie przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił właściciel pojazdu. Auto powoda zostało skradzione. Powód domagał się od pozwanego wypłaty 118 tys. zł tytułem odszkodowania za skradziony pojazd z ubezpieczenia AC.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz