SA: Zadośćuczynienie za śmierć ojca należy się małoletniej córce, mimo iż w chwili wypadku nie odczuła krzywdy

Dodano: 05-12-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Łodzi Sygnatura: I ACa 1435/15

Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 30 marca 2016 r. (sygn. akt I ACa 1435/15) orzekł, że brak jest podstaw do uznania, że rozmiar krzywdy małoletniej w wyniku śmierci ojca jest znikomy, tylko z tej przyczyny, że powódka była w chwili wypadku w takim wieku, iż nie jest w stanie świadomie przeżywać krzywdy. W jej przypadku skutki zdarzenia będą odczuwalne przede wszystkim w przyszłości i te skutki zadośćuczynienie powinno kompensować.

W rozpoznawanej sprawie powódki – żona i małoletnia córka śmiertelnie potrąconego mężczyzny – domagały się od zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczenie OC posiadał sprawca zdarzenia, wypłaty zadośćuczynienia, odszkodowania i renty.

Poszkodowany wracał późnym wieczorem ulicą w odległości 2,3 m od krawędzi jezdni. Był w stanie po spożyciu alkoholu. Kierujący pojazdem, przekraczając oś jezdni i zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu, uderzył w pieszego, który w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. Kierowca miał stwierdzone 1,73 promila alkoholu we krwi. Poszkodowany utrzymywał całą swoją rodzinę – żonę i niespełna roczną córkę.

Żona bardzo źle zniosła śmierć męża, załamała się. Przez kilka tygodni nie wychodziła z domu, jedynie odwiedzała cmentarz. Od wypadku brała leki uspokajające. Powódka jest zamknięta w sobie i nie prowadzi żadnego życia towarzyskiego. Pomimo upływu czasu nie może pogodzić się ze śmiercią męża. Nie jest także w stanie podjąć stałej pracy z uwagi na częste choroby córki. Dziewczynka, natomiast, nie odczuwała reakcji żałobnych, ani nie odczuwała negatywnych emocji w związku ze śmiercią taty. Nerwowość w zachowaniu dziecka wynika z faktu, że matka z nadmiernym nasileniem przeżywa utratę męża, co wpływa również na codzienne funkcjonowanie małoletniej.

W związku z wypadkiem pozwany zakład ubezpieczeń wypłacił powódce łącznie kwotę 9.000 zł z tytułu zadośćuczynienia. W odniesieniu do córki pozwany nie wypłacił żadnych sum pieniężnych, uznając, że jej wiek w chwili zdarzenia nie spowodował u niej szkody, ani cierpienia psychicznego.

Sąd Okręgowy w Łodzi uznał, że jedną z przyczyn zaistniałego wypadku było nieprawidłowe poruszanie się pieszego na dwóch piątych szerokości jezdni, zamiast przy jej krawędzi. Takie zachowanie stanowiło przyczynienie się do szkody w 35%. Z tych względów należne powódkom świadczenia podlegały zmniejszeniu stosownie do stopnia tego przyczynienia.

SO zasądził kwotę 55.350 zł jako odpowiednią wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę polegającą na śmierci męża oraz kwotę 58.500 zł z tytułu odszkodowania za poniesione straty w związku z wypadkiem i pogorszeniem się sytuacji życiowej powódki oraz comiesięczną rentę w wysokości 150 zł.

Sąd Okręgowy, odnosząc się do zadośćuczynienia małoletniej córki, uznał, że stopień cierpienia powódki w momencie zdarzenia i do chwili obecnej nie był znaczny. W chwili śmierci ojca małoletnia miała 11 miesięcy i nie była zdolna do przeżywania traumy związanej z jego stratą. Również w dacie rozpoznawania sprawy nie odczuwała negatywnych emocji związanych ze śmiercią, Jednakże, zdaniem Sądu, należy mieć na uwadze, że w miarę dorastania powódka w coraz większym stopniu będzie zdawała sobie sprawę z tego, że musi wychowywać się bez ojca, gdy jej rówieśnicy wychowują się w rodzinach pełnych. Taka sytuacja z pewnością będzie powodowała negatywne odczucia psychiczne i uczucie pokrzywdzenia u powódki. Nie będzie mogła bowiem liczyć na pomoc ojca w procesie swojego dorastania, co może być dla dziecka przeżyciem traumatycznym. Ponadto, Sąd uznał, iż w związku ze śmiercią ojca małoletniej powódce pogorszyła się sytuacja życiowa. SO wskazał, że dziecko byłoby utrzymywane przez zmarłego ojca do osiągnięcia pełnoletności, tj. przez kolejne 17 lat. Sąd orzekł, że na rzecz powódki należało zasądzić kwotę 39.000 zł tytułem zadośćuczynienia i kwotę 46.000 zł tytułem odszkodowania.

Pozwany wniósł apelację. Została ona w całości oddalona przez Sąd Apelacyjny w Łodzi jako bezzasadna.

Pliki do pobrania

wstecz