SA: za pomyłkę agenta ubezpieczeniowego odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego działa

Dodano: 27-12-2017
Publikator: Sąd Apelacyjny w Poznaniu Sygnatura: I ACa 522/17

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 2 listopada 2017 r. (sygn. akt I ACa 522/17) orzekł, że za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił klient, prowadzący działalność gospodarczą. Powód podpisał z agentem wyłącznym zakładu ubezpieczeń umowę ubezpieczenia mienia przedsiębiorstwa oraz umowę ubezpieczenia OC. Powód przed podpisaniem umowy ustalił z agentem, który obsługiwał go od wielu lat, warunki ubezpieczenia, w tym zaznaczył, że chciałby dokonać rozszerzenia zakresu ochrony o klauzulę włączenia w zakres ochrony szkód osobowych wyrządzonych pracownikom.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz