SA: rażące niedbalstwo lekarza wyłącza odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń

Dodano: 28-08-2017
Publikator: Sąd Apelacyjny w Katowicach Sygnatura: I ACa 181/17

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 23 czerwca 2017 r. (sygn. akt I ACa 181/17) orzekł, że odpowiedzialność pozwanych kształtuje się in solidum: pozwanego lekarza na zasadzie winy, zaś pozwanego zakładu ubezpieczeń z umowy ubezpieczenia łączącej spółkę z ubezpieczonym (odpowiedzialność umowna). Oznacza to, że każdy z pozwanych odpowiadał wobec powódek za całość należnego im zadośćuczynienia, a spełnienie świadczenia przez jednego z pozwanych zwalniało drugiego.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiły matka i siostra kobiety, która zmarła na skutek błędu lekarskiego. Powódki domagały się solidarnego zasądzenia łącznej kwoty 350 tys. zł zadośćuczynienia od lekarza anestezjologa i zakładu ubezpieczeń, w którym był objęty ochroną ubezpieczeniową OC lekarza. Suma gwarancyjna w ww. umowie ubezpieczenia została określona na kwotę 150 tys. zł w zakresie odpowiedzialności cywilnej lekarza anestezjologa i 25 tys. zł w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń medycznych.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz