SA: praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów jest stosowanie klauzul sprzecznych z prawem

Dodano: 31-07-2017
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: VI ACa 239/14

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 marca 2017 r. ( sygn. akt VI ACa 239/14) orzekł, że praktyką naruszającą zborowe interesy konsumentów jest postępowanie polegające na stosowaniu postanowień umownych sprzecznych z bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

W rozpoznawanej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę – organizatora turystyki – karę finansową za stosowanie klauzul abuzywnych.

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki od decyzji Prezesa Urzędu. SO wskazał, że w okresie stosowania przez powoda zaskarżonych klauzul w rejestrze niedozwolonych wzorców umownych prowadzonym przez Prezesa UOKiK znajdowały się postanowienia tożsame ze spornymi klauzulami.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz