SA: pozostawienie dokumentu pojazdu w samochodzie świadczy o rażącym niedbalstwie kierowcy

Dodano: 20-01-2017
Publikator: Sąd Apelacyjny w Szczecinie Sygnatura: I ACa 696/16

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 10 listopada 2016 r. (sygn. akt. I ACa 696/16) orzekł, że obowiązek zabezpieczenia z należytą starannością poza pojazdem dokumentu pojazdu, jakim jest dowód rejestracyjny, nie został wykonany, skoro dowód został pozostawiony wewnątrz pojazdu i razem z nim ukradziony.

W rozpoznawanej sprawie powód wniósł o zasądzenie od pozwanego zakładu ubezpieczeń kwoty 190 tys. zł tytułem odszkodowania za skradziony samochód, który był objęty ochroną od kradzieży w ramach ubezpieczenia AC.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz