SA: odsetki za opóźnienie od zadośćuczynienia ubezpieczyciel wypłaci od daty wezwania go do zapłaty

Dodano: 08-09-2017
Publikator: ​Sąd Apelacyjny w Białymstoku Sygnatura: I ACa 43/17
Kategorie :

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 14 czerwca 2017 r. (sygn. akt I ACa 43/17) orzekł, że odsetki za opóźnienie od przyznanego zadośćuczynienia ubezpieczyciel wypłaci od dnia wezwania go do zapłaty, a nie od daty wydania wyroku.

W rozpoznawanej sprawie powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego zakładu ubezpieczeń kwoty 95 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za śmierć męża na skutek wypadku komunikacyjnego oraz kwoty 40 tys. zł tytułem odszkodowania za pogorszenie się sytuacji życiowej po jego śmierci. Ponadto domagała się ustawowych odsetek od dnia 7 lipca 2015 r. do dnia zapłaty.

Sąd Okręgowy w Olsztynie ustalił, że mąż powódki zginął w wypadku komunikacyjnym. Sprawca zdarzenia został skazany w postępowaniu karnym.

Sąd uznał żądanie powódki. Wskazał jednak, iż data początkowa ustawowych odsetek powinna zostać ustalona na dzień zamknięcia rozprawy. „W tej dacie w ocenie Sądu, po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie karnej oraz po uzyskaniu opinii biegłego lekarza psychiatry zostały ustalone wszelkie okoliczności niezbędne do ustalenia zakresu odpowiedzialności pozwanego. Przyznanie tych odsetek od daty wcześniejszej, nie znajduje wystarczającego uzasadnienia, zważywszy że na etapie formułowania żądań w piśmie przedprocesowym, nie była jeszcze przesądzona odpowiedzialność karna sprawcy wypadku, zaś pewne okoliczności dotyczące stanu zdrowia powódki zostały wyjaśnione dopiero w toku tego postępowania na podstawie opinii biegłej lekarz psychiatry” – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Obie strony wniosły apelację od powyższego wyroku. Powódka zaskarżyła wyrok m.in. w części oddalającej powództwo o zapłatę odsetek od sumy zadośćuczynienia i odszkodowania.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz