SA: odmowa odpowiedzialności ZU w razie braku ważnych badań technicznych pojazdu nie jest sprzeczna z KC

Dodano: 02-07-2018
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: VII AGa 197/18

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. akt VII AGa 197/18) orzekł, że postanowienia umowy ubezpieczenia lub OWU, które nakładają na ubezpieczającego obowiązek zachowania rozsądnych środków ostrożności przy zabezpieczeniu mienia, nie są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz