SA: obowiązkiem powodów jest określenie żądanych kwot odszkodowania i zadośćuczynienia oraz uzasadnianie ich przyznania

Dodano: 12-07-2017
Publikator: Sąd Apelacyjny w Łodzi Sygnatura: I ACa 1433/16
Kategorie :

Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 9 maja 2017 r. (sygn. akt I ACa 1433/16) orzekł, że skoro roszczenia z ust. 3 i ust. 4 art. 446 KC mają odrębny charakter, obowiązkiem powodów, chcących dochodzić nie tylko odszkodowania, ale i zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, było dokładne ich określenie poprzez wskazanie kwot, których w ramach każdego z nich żądali, oraz przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających każde z żądań.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko szpitalowi wystąpili powodowie – syn i narzeczony kobiety, która zmarła w wyniku komplikacji okołoporodowych.

U kobiety po urodzeniu dziecka wystąpił silny krwotok związany ze zdiagnozowaną w 3. trymestrze ciąży małopłytkowością. Pozwany szpital, w którym doszło do porodu, nie był odpowiednio przygotowany na przyjęcie pacjentki z taką diagnozą - nie posiadał odpowiedniej ilości krwi i preparatów krwiopochodnych.

Sąd Okręgowy zasądził na rzecz małoletniego powoda kwotę 100 tys. zł, a na rzecz narzeczonego 40 tys. zł tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej po śmierci najbliższej osoby oraz kwotę 8 tys. zł tytułem zwrotu kosztów pogrzebu.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz