SA: nie można precyzyjnie zmierzyć i wycenić krzywdy osoby na skutek obrażeń ciała i rozstroju zdrowia w wyniku wypadku

Dodano: 07-08-2018
Publikator: Sygnatura: I ACa 553/17

Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 7 marca 2018 roku. (sygn. akt I ACa 553/17) uchylił zaskarżony wyrok i stwierdził, że apelacja pozwanych okazała się częściowo uzasadniona, skutkowało to wydaniem orzeczenia o charakterze reformatoryjnym, w części jednak apelacja pozwanych była bezzasadna i podlegała oddaleniu.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz