SA: nie każde roszczenie w związku z uszkodzeniem ciała musi zostać spełnione niezwłocznie

Dodano: 14-09-2017
Publikator: Sąd Apelacyjny w Katowicach Sygnatura: I ACa 188/17

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29 czerwca 2017 r. (sygn. akt I ACa 188/17) orzekł, że specyfika roszczeń kierowanych do ubezpieczyciela OC sprawcy szkody zakłada, że przesunięciu daty wymagalności roszczenia, o co najmniej 30 dni od daty wezwania, towarzyszy obowiązek wyjaśnienia przez te podmioty wszystkich okoliczności i wypłacenia adekwatnego świadczenia.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciw Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu wystąpił poszkodowany w wypadku komunikacyjnym. Domagał się on od UFG wypłaty 150 tys. zł zadośćuczynienia.

Powód podróżował jako pasażer nieubezpieczonym pojazdem bez zapiętych pasów. Przed rozpoczęciem podróży spożywał wraz z kierowcą alkohol. Podczas jazdy kierowca stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia powód doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w zakresie ortopedycznych i neurologicznych. Stwierdzono u niego znaczny stopień niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Powód wymagał także opieki w zakresie 2 godzin dziennie.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz