SA: bezprawne zaniechanie działania może stanowić przesłankę naruszającą dobra osobiste

Dodano: 25-02-2019
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: V ACa 651/17

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt V ACa 651/17) orzekł, że strona wykazująca naruszenie jej dóbr osobistych bezprawnym działaniem lub zaniechaniem może żądać zadośćuczynienia bez konieczności określenia rozmiaru poniesionego uszczerbku.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz