Pytania prawne dot. ważności umowy ubezpieczenia na życie z UFK

Dodano: 29-07-2020
Publikator: Sąd Najwyższy

W dniu 13 lipca 2020 r. do Sądu Najwyższego wpłynęły zapytania prawne dot. ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

SN udzieli odpowiedzi na następujące pytania:

​1. Czy umowa ubezpieczenia na życie zawarta z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w której elementem dominującym jest część inwestycyjna jest ważna także wtedy, gdy element ochronny ubezpieczenia dający gwarancję określonego przysporzenia na wypadek zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego może zostać oceniony jako nieistotny;

2. Czy fakt, iż toczyło się już postępowanie, w którym uznano za abuzywne niektóre z postanowień umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tj. wyłącznie w zakresie tzw. opłaty likwidacyjnej) ma znaczenie dla innego toczącego się postępowania z udziałem tych samych stron, w którym dla uwzględnienia roszczenia zapłaty decydujące znaczenie ma uprzednia ocena ważności lub nieważności umowy (art. 365 § 1 k.p.c. w zw. z art. 366 k.p.c.)?

Wniosek w tej sprawie złożył Sąd Okręgowy we Wrocławiu w postanowieniu z dnia 9 czerwca 2020 r. (sygn. akt II Ca 1052/19). Sprawa toczy się pod sygn. III CZP 64/20. W sprawie zostanie udzielona uchwała SN składu 3 sędziów.

wstecz