Przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody nie zawsze odpowiada za szkody powstałe na jego terenie

Dodano: 18-09-2019
Publikator: Sąd Okręgowy w Łodzi Sygnatura: II C 492/18

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 4 grudnia 2018 roku (sygn. akt II C 492/18) orzekł, że związek miejsca nie przesądza jeszcze o istnieniu adekwatnego związku przyczynowego między ruchem przedsiębiorstwa a doznaną szkodą. Twierdzenie przeciwne prowadziłoby do zbyt dalekiego wniosku z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu, że jeśli tylko na terenie sklepu dojdzie do jakiegokolwiek zdarzenia powodującego uszczerbek w chronionych dobrach osoby tam przebywającej, odpowiada za to podmiot prowadzący sklep.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz