Prawnie usprawiedliwiony cel przetwarzania danych przez zakład ubezpieczeń bez zgody osoby zainteresowanej

Dodano: 27-08-2014
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Sygnatura: II SA/Wa 1612/06

Przez zgodę osoby, której dane dotyczą rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażającego zgodę. Zgoda taka powinna być konkretna.

Prawnie usprawiedliwionego celu nie można dopatrywać się ewentualnie w przyszłym dochodzeniu roszczeń z tytułu prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, ponieważ przechowywane dane dotyczą osób, z którymi nie zawarto umowy, a więc zakładu ubezpieczeń nie łączy z tymi osobami żaden stosunek obligacyjny, który mógłby być podstawą ewentualnego, przyszłego roszczenia.

 

Sygn. II SA/Wa 1612/06

 

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: roszczenie
wstecz