Poddanie się odpłatnemu zabiegowi zmniejsza zakres doznanej szkody

Dodano: 27-07-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Białymstoku Sygnatura: I ACa 544/12

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 14 listopada 2012 r. (sygn. akt I ACa 544/12) orzekł, że poszkodowany, poddając się odpłatnemu zabiegowi, działa w celu zmniejszenia zakresu doznanej szkody. A zatem, poddając się zabiegowi wychodzi naprzeciw obowiązkowi przeciwdziałania zwiększeniu szkody.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił poszkodowany w wypadku samochodowym. Sprawca wypadku ubezpieczony był od odpowiedzialności cywilnej w pozwanym towarzystwie. Poszkodowany mężczyzna domagał się kwoty 88 tys. zł. tytułem zadośćuczynienia oraz kwoty 35.485,99 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia i pozostałych kosztów powstałych w związku ze szkodą.

Powód w trakcie przewozu towaru uczestniczył w kolizji, w wyniku której jego samochód został uderzony z przodu i w bok od strony kierowcy przez samochód osobowy. Bezpośrednio po zdarzeniu powód nie miał żadnych dolegliwości, a dopiero podczas powrotu do domu odczuwał ból głowy w okolicy potylicznej oraz ból szyi z ograniczeniem jej ruchowości.

Wskutek wypadku powód musiał odholować zniszczony samochód oraz wynająć pojazd zastępczy w celu przetransportowania do Anglii towaru zakupionego w Polsce. W trakcie pobytu w Polsce nie korzystał z pomocy medycznej. Po powrocie do Anglii lekarz skierował powoda na wykonanie zdjęcia rtg kręgosłupa szyjnego, które nie wykazało zmian pourazowych. Po około 1,5 miesiąca od wypadku pojawił się ból przyśrodkowej części przedramienia prawego i drętwienie palców ręki prawej. Po upływie około 4 miesięcy od wypadku powód zaczął odczuwać drętwienie palców lewej ręki.

U powoda zdiagnozowano uraz kręgosłupa szyjnego kwalifikujący go do leczenia operacyjnego. Mężczyzna był hospitalizowany na oddziale urazowo-ortopedycznym, gdzie przeprowadzono u niego zabieg usunięcia wypadniętego dysku i wstawienia implantu stabilizującego, co doprowadziło do poprawy jego stanu zdrowia. Za operację poniósł koszt w wysokości 27.775 zł. Dzięki niej powód odzyskał siłę w kończynach dolnych i czucie w kończynach górnych, stanął na nogi. W wyniku doznanych obrażeń kręgosłupa szyjnego doszło przejściowo u powoda do ograniczenia sprawności fizycznej oraz zaburzeń natury psychicznej, wskutek czego powód musiał przyjmować lek przeciwdepresyjny.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz