Po usunięciu kryterium nie można kontynuować przetargu

Dodano: 06-05-2021
Publikator: Sąd Unii Europejskiej Sygnatura: T-525/19

Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 21 kwietnia 2021 r. (sprawa T-525/19) orzekł, że usunięcie jednego z kryteriów kwalifikacji podczas przetargu nie pozwala na jego kontynuowanie.

W rozpoznawanej sprawie spór dotyczył zamówienia udzielonego przez Komisję Europejską, które ma doprowadzić do redukcji pyłów i tlenków azotu w elektrowni cieplnej w Kosowie. Prowadzono je w procedurze ograniczonej.

W postępowaniu jednym z kryteriów kwalifikacji była wcześniejsza realizacja co najmniej jednego projektu polegającego na redukcji zanieczyszczeń emitowanych przez elektrownię na węgiel brunatny. W kolejnym punkcie doprecyzowano, że w przypadku oferty pochodzącej od spółki joint venture lub konsorcjum lider musi być zdolny do wykonania własnymi środkami co najmniej 40 proc. robót objętych zamówieniem. Postanowienie zostało sformułowane w sposób niejednoznaczny, co okazało się dopiero podczas oceny dokumentów.

Komisja Europejska uznała, że kryterium to nie zostało spełnione przez konsorcjum, na czele którego stała firma powodowa. Złożyła ona skargę, na skutek której zamawiający postanowił go usunąć sporny punkt. Po ponownej ocenie dokumentów bez uwzględniania tego kryterium, zamawiający znów uznał, że konsorcjum nie przechodzi kwalifikacji.

Choć w skardze konsorcjum podniosło szereg różnych zarzutów, Sąd UE skupił się na tym, że KE kontynuowała postępowanie mimo usunięcia jednego z kryteriów kwalifikacji. Podkreślił, że kłóci się to z zasadami równego traktowania i przejrzystości, które nie pozwalają nawet na odmiennie interpretowanie kryteriów kwalifikacji na różnych etapach postępowania, a tym bardziej ich zmiany, jak podkreślił sąd, a rezygnacja z jednego z kryteriów oznacza de facto właśnie zmianę. Jak wskazał Sąd UE w uzasadnieniu wyroku, usunięcie to ma wpływ na każdego kandydata, który uczestniczył w postępowaniu przetargowym i został wykluczony z dalszego w nim udziału na tej podstawie, że nie spełniał kryterium kwalifikacji, które następnie zostało usunięte. Usunięcie ma wpływ na sytuację każdego potencjalnego kandydata, który nie wziął udziału w przetargu, bo uznał, że nie jest w stanie spełnić kryterium, które następnie – bez jego wiedzy – zostało usunięte.

Jak orzekł Sąd UE, KE, widząc, że któreś z kryteriów jest problematyczne i decydując się na rezygnację z niego, nie miała więc prawa kontynuować przetargu. Powinna go unieważnić i wszcząć na nowo.


  • Artykuł pochodzi z publikacji „Raport prawny”. Więcej pod linkiem.

wstecz