Organizator wyprawy wysokogórskiej nie gwarantuje zdobycia szczytu

Dodano: 10-08-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Katowicach Sygnatura: I ACa 133/16

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 16 czerwca 2016 r. (sygn. akt I ACa 133/16) orzekł, że organizator wyprawy wysokogórskiej nie może zagwarantować zdobycia szczytu. Uczestniczka wyprawy na Mount Everest nie otrzyma zatem zwrotu pieniędzy w związku z nieudanym wejściem na szczyt.

W rozpoznawanej sprawie powódka uczestniczyła w wyprawie na Mount Everest. Szczytu nie zdobyła. Dotarł na niego tylko organizator i lider wyprawy – znany polski himalaista. Powódka zażądała od organizatora zwrotu 35 tys. dolarów, które wpłaciła na wyprawę. Dowodziła, że zawarła z pozwanym umowę o świadczenie usług turystycznych i jako organizator turystyki był on zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia imprezy wysokogórskiej z jej udziałem jako turystki. Celem wyprawy było wprowadzenie jej na wierzchołek Mount Everestu. Twierdziła, że nie zdobyła szczytu, bo organizator dopuścił się rażących zaniedbań.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz