Organizator turystyki ma kategoryczny obowiązek poinformowania klienta o zmianach w imprezie

Dodano: 24-10-2016
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: V CNP 61/15

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 sierpnia 2016 r. (sygn. akt V CNP 61/15) orzekł, że obowiązek współdziałania stron umowy nakłada na spółkę (organizatora turystyki) powinność uprzedzenia klienta o zmianach, w tym zmianie godziny odlotu. Powinność ta przybiera charakter kategorycznego obowiązku.

W rozpoznawanej sprawie powód wniósł o zasądzenie od spółki – biura podróży – kwoty 10 816,05 zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Powód dokonał rezerwacji biletów lotniczych na przelot na trasie Katowice - Antalya dla siebie i pozostałych trzech członków rodziny. W przeddzień wylotu sprawdził na stronie internetowej pozwanego informacje o godzinie odlotu. Nie znalazł tam jakiejkolwiek informacji o zmianie terminu wylotu, ani nie został o takiej zmianie poinformowany telefonicznie. Po przybyciu na lotnisko w Antalyi ok. godz. 16.30 okazało się, że samolot odleciał we wczesnych godzinach rannych. Powód został zmuszony do zorganizowania powrotu we własnym zakresie. Wydatki z tego tytułu poniesione przez powoda wyniosły łącznie 2 573,21 euro.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz