Odszkodowanie za zniszczenie sprzętu elektronicznego w samochodzie

Autor: Aleksandra Guberska

Dodano: 26-07-2016
Publikator: Sąd Rejonowy w Bytowie Sygnatura: I C 27/15

Sąd Rejonowy w Bytowie w wyroku z dnia 4 grudnia 2015 r. (sygn. akt I C 27/15) orzekł, że ubezpieczyciel odpowiada z polisy autocasco za uszkodzenie sprzętu elektronicznego w pojeździe.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła kobiety, w samochodzie której w wyniku silnych wyładowań atmosferycznych doszło do uszkodzenia radia oraz bloku nawigacji. Urządzenia te stanowiły wyposażenie fabryczne pojazdu o charakterze opcjonalnym. Kobieta domagała się od towarzystwa ubezpieczeń kwoty 11 869 zł tytułem odszkodowania za uszkodzony sprzęt w jej pojeździe.

Kobieta wskazywała, że w ramach umowy ubezpieczenia towarzystwo obejmowało ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania i zapadania się ziemi lub innych sił przyrody. Powódka podniosła, że kosztorys naprawy uszkodzonego sprzętu opiewał na kwotę 11 869 zł.

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania kwestionując własną odpowiedzialność ubezpieczeniową co do zasady i wysokości. Wskazał, że zarówno uszkodzone radio, jak również blok satelitarny stanowiły wyposażenie dodatkowe. Ponadto, wskazał, że zebrane w toku postępowania likwidacyjnego dokumenty potwierdzają niemożliwość powstania stwierdzonych uszkodzeń radia oraz nawigacji wskutek silnych wyładowań atmosferycznych przy wyłączonym zapłonie.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz