Odszkodowanie za zamieszkanie lokalu przez osoby eksmitowane jest przychodem z innych źródeł

Dodano: 03-06-2016
Publikator: Naczelny Sąd Administracyjny Sygnatura: II FSK 1861/14
Kategorie :

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 31 maja 2016 r. (sygn. akt II FSK 1861/14) orzekł, że wynagrodzenie wypłacane przez gminę właścicielowi lokalu mieszkalnego, który zajmuje osoba eksmitowana, jest przychodem z innych źródeł.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła właściciela nieruchomości, który uzyskiwał przychody z najmu. Ponieważ gmina nie wykonała prawomocnych wyroków sądu i nie zapewniła eksmitowanym osobom lokali socjalnych, wypłaciła odszkodowania na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2011 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266), a kwoty tych odszkodowań wykazała na druku PIT-8C. Powyższe powoduje, że matematyczna strata z najmu (15.000 zł) zostaje powiększona o 9.900 zł podatku, podczas gdy faktyczny dochód to 40.000 zł, a należny od niego podatek to 7.200 zł (a nie 9.900 zł).

W związku z powyższym, zadano pytanie, czy prawidłowym działaniem jest wykazywanie kwoty wypłaconego przez gminę odszkodowania w zeznaniu rocznym jako przychodu z innych źródeł tj. odrębnie od kwoty przychodu z najmu.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz