Odszkodowanie za szkody powstałe podczas podróży tramwajem

Dodano: 22-08-2016
Publikator: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Sygnatura: I C 20/15
Kategorie :

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w wyroku z dnia 2 sierpnia 2016 r. (sygn. akt I C 20/15) orzekł, że przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła poszkodowanej, która podczas podróży tramwajem doznała złamania kostki. Wystąpiła z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń, domagając się kwoty 10.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Kobieta wskazała, że kierujący tramwajem gwałtownie zahamował, co spowodowało silne szarpnięcie całym pojazdem. W chwili zahamowania powódka stała przy drzwiach trzymając się poręczy, ponieważ planowała wysiąść na najbliższym przystanku. W wyniku wypadku komunikacyjnego, kobieta doznała urazu stawu skokowego. Domagała się  2.000,00 zł tytułem odszkodowania za szkodę w postaci kosztów zakupu leków, innych preparatów leczniczych, sprzętu medycznego oraz kosztów dojazdu na rehabilitację oraz 8.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne.

W odpowiedzi na pozew ubezpieczyciel wniósł o oddalenie powództwa. Wskazał przy tym, że wyłączną przyczyną wypadku było zawinione działanie powódki, która nie wykazała należytej ostrożności i staranności podczas wysiadania z tramwaju.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz