Odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę wyrządzoną przez dzikie zwierzę

Dodano: 24-10-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Szczecinie Sygnatura: I ACa 17/16

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r. (sygn. akt I ACa 17/16) orzekł, że zachowanie pozwanego pracodawcy, takie jak brak odpowiednich szkoleń dla pracowników, niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy czy niewypracowanie odpowiednich procedur, miało znaczenie sprawcze dla przebiegu zdarzenia na terenie przedsiębiorstwa jak i rozmiaru jego następstw.

W rozpoznawanej sprawie powódka w pozwie przeciwko swojemu pracodawcy wniosła o zasądzenie na swoją rzecz kwoty 150.000 zł tytułem zadośćuczynienia i kwoty 1.045,35 zł tytułem odszkodowania, wraz z ustawowymi odsetkami, a także o ustalenie odpowiedzialności pracodawcy na przyszłość za ewentualne dalsze negatywne skutki zdrowotne mogące wystąpić w następstwie ataku przez dzikie zwierzę.

Powódka zatrudniona była na stanowisku opiekuna zwierząt i recepcjonistki na Rancho Ponderosa pod Szczecinem. Powódka podczas wykonywania zleconych przez pracodawcę prac została dotkliwie poturbowana przez wielbłąda. Miała ona podać lekarstwa małej wielbłądzicy. Zdarzenie miało miejsce na terenie kompleksu wypoczynkowo – rozrywkowego, gdzie prowadzona jest przez pozwaną hodowla niebezpiecznych zwierząt udostępnianych odpłatnie gościom do oglądania. W wyniku zdarzenia powódka doznała obustronnej odmy opłucnej, złamania żeber, urazu jamy brzusznej z pęknięciem śledziony i lewego nadnercza oraz innych obrażeń.

Zdaniem pracodawcy powódki oraz jego ubezpieczyciela wniósł przyczyną zdarzenia było wyłącznie i obiektywnie nieprawidłowe zachowanie powódki w otoczeniu zwierzęcia. Zapewniał, że powódka przebywając na wybiegu w otoczeniu dzikich zwierząt w pewnym momencie zaczęła biec w kierunku ogrodzenia i się przewróciła, a do powstania szkody doprowadziło wyłącznie jej nieracjonalne zachowanie

Przeczytaj cały artykuł
wstecz