Odpowiedzialność za szkodę zaistniałą w wyniku ruchu przedsiębiorstwa

Dodano: 16-06-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Łodzi Sygnatura: III Ca 76/16
Kategorie :

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 25 kwietnia 2016 r. (sygn. akt III Ca 76/16) orzekł, że przedsiębiorca odpowiada na zasadzie ryzyka za szkodę wyrządzona przez niezidentyfikowaną osobą trzecią.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła kobiety, która podczas wysiadania z tramwaju została popchnięta przez nieznanego pasażera i niefortunnie upadła na chodnik. Z poważnymi obrażeniami została odwieziona do szpitala przez karetkę. Kobieta wystąpiła z powództwem przeciwko miejskiemu przewoźnikowi, domagając się zadośćuczynienia, odszkodowania, renty oraz tego, że będzie on ponosił odpowiedzialność w przyszłości za skutki wypadku.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz