Odpowiedzialność ubezpieczyciela za brak należytej staranności adwokata

Dodano: 22-08-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Łodzi Sygnatura: XIII Ga 413/16
Kategorie :

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 5 sierpnia 2016 r. (sygn. akt XIII Ga 413/16) orzekł, że zachowaniu adwokata, który wniósł pozew, pomimo, iż w podobnej sprawie zapadło orzeczenie odrzucające powództwo z powodu braku jurysdykcji krajowej, można przypisać wyłącznie brak należytej staranności w prowadzeniu sprawy i w konsekwencji podjęcie błędnych decyzji procesowych, co przesądza wyłącznie o winie nieumyślnej ubezpieczonej.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpiła spółka, która w wyniku błędu swojej adwokat, poniosła koszty związane z powództwem. Reprezentująca powodową spółkę adwokat wniosła w jej imieniu powództwo do Sądu, który w analogicznej sprawie odrzucił pozew z uwagi na brak jurysdykcji krajowej. Spółka domagała się wypłaty odszkodowania.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz