Odpowiedzialność odszkodowawcza właściciela drogi

Dodano: 03-08-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Sieradzu Sygnatura: I Ca 130/16
Kategorie :

Sąd Okręgowy w Sieradzu w wyroku z dnia 20 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I Ca 130/16) orzekł, że odpowiedzialność odszkodowawcza wynika z zaniedbania właściciela drogi.

W rozpoznawanej sprawie poszkodowana wystąpiła z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń, Gminie i Powiatowi. Kobieta domagała się kwoty 10.800 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 1.797,32 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami.

W drodze do swojej pacjentki kobieta poślizgnęła się na zaśnieżonej jezdni i upadła, w wyniku czego doznała skomplikowanego załamania ręki.

Ulica, na której doszło do zdarzenia, była drogą powiatową. Towarzystwo ubezpieczeń, z którym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarł pozwany Powiat odmówiło wypłaty odszkodowania. Na mocy porozumienia, Powiat przekazał Gminie prowadzenie zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach miasta, w tym utrzymania nawierzchni dróg i chodników.

Sąd Rejonowy w Łasku stwierdził, że odpowiedzialność pozwanego Powiatu wynika z art. 415 Kodeksu cywilnego i art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sąd podkreślił, że do upadku kobiety, w następstwie którego doznała obrażeń ciała, doszło na ulicy będącej drogą powiatową. To właśnie Powiat, zdaniem SR, jako zarządca drogi powinien ponosić konsekwencje zaniedbań w realizacji ustawowo nałożonych na niego obowiązków, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz