Najgłośniejsza sprawa frankowa rozstrzygnięta  - Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie Państwa Dziubaków

Autor: Wojciech Kośla

Dodano: 03-01-2020

W dniu 3 stycznia 2020 r. odbyła się ostatnia rozprawa w najbardziej medialnej w kraju sprawie „frankowej”, tj. w sprawie z powództwa Państwa Dziubaków, którzy pozwali bank Raiffeisen. Sprawa miała o tyle specyficzny charakter, że prowadzący ją Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym mającym na celu uzyskanie wykładni przepisów prawa europejskiego (a dokładniej Dyrektywy Rady 93/13). W wyroku jaki zapadł w dniu 3 października 2019 r. TSUE wskazał między innymi, że przepisy prawa europejskiego nie wykluczają unieważnienia całej umowy kredytu, w wypadku kiedy po eliminacji niedozwolonych postanowień umownych prawo krajowe nie pozwalałoby na dalsze utrzymanie umowy kredytu w mocy.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz