Na poszkodowanym ciąży obowiązek wykazania, że brak nadzoru nad zwierzęciem przyczynił się do powstania szkody

Dodano: 02-02-2017
Publikator: Sąd Apelacyjny w Szczecinie Sygnatura: I ACa 420/16
Kategorie :

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 9 listopada 2016 r. (sygn. akt I ACa 420/16) orzekł, że na poszkodowanym ciąży obowiązek wykazania, że poniósł szkodę wyrządzoną przez zwierzę oraz, że to niedopełnienie obowiązków w nadzorze nad zwierzęciem było przyczyną poniesionych przez niego uszczerbków.

W rozpoznawanej sprawie powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego towarzystwa ubezpieczeń na jej rzecz kwoty 700 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz renty odszkodowawczej w kwocie 7 tys. zł miesięcznie i ustalenia odpowiedzialności na przyszłość za skutki wypadku. Powódka na skutek upadku z konia, na terenie gospodarstwa rolnego uległa wypadkowi i doznała obrażeń ciała w postaci m.in. złamania kręgosłupa. Odpowiedzialny za szkodę właściciel gospodarstwa miał zawartą umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z pozwanym ubezpieczycielem. Towarzystwo uznało swoją odpowiedzialność za wypadek i w toku postępowania likwidacyjnego wypłaciło na rzecz powódki zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę w wysokości 300 tys. zł, zwracało koszty leczenia oraz przyznało jej renty z tytułu utraty możliwości pracy zarobkowej oraz z tytułu zwiększonych potrzeb.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz