Kolejne zapytanie prawne dot. odszkodowania za szkodę częściową

Dodano: 14-12-2018
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 91/18

Sąd Okręgowy w Szczecinie w postanowieniu z dnia 14 września 2018 r. (sygn. akt II Ca 124/18) skierował do Sądu Najwyższego zapytanie prawne o następującej treści:

„Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy pojazdu przywracającej ten pojazd do stanu sprzed powstania szkody, odszkodowanie należne poszkodowanemu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego ograniczone jest do równowartości wydatków faktycznie poniesionych celem naprawy pojazdu, czy też powinno być ustalone jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego?”

Przeczytaj cały artykuł
wstecz