Kolejne sformułowania trafiają na listę klauzul abuzywnych

Autor: Piotr Czublun

Dodano: 06-05-2015
Publikator: Sąd Apelacyjny Sygnatura: VI ACa 1262/12

Przed kilkoma dniami do rejestru klauzul abuzywnych zostało wpisane następujące postanowienie: "W okresie sześciu miesięcy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku wypłaty świadczenia należnego z tytułu śmierci Ubezpieczonego, jeżeli zdarzenie to nastąpi pośrednio lub bezpośrednio na skutek urazu, choroby somatycznej lub psychicznej rozpoznanych przed objęciem Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową"

Wyroki Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego (sygn. akt VI ACa 1262/12) wydane w tej sprawie zawierają wiele ciekawych tez i wskazówek co do sposobu interpretacji podobnych klauzul. Poniżej przedstawiamy kilka takich tez.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz