Klauzule nr 7332 i 7333.  Sposób szacowania wartości ubezpieczanego pojazdu

Dodano: 07-12-2018
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 1859/14

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 1 kwietnia 2016 r. (sygn. akt XVII AmC 1859/14) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

1) „Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco), za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenia Autocasco zostanie rozszerzone w ten sposób, że za wartość rynkową pojazdu w trakcie okresu ubezpieczenia, uznawana jest suma ubezpieczenia określona w umowie, o ile suma ta ustalona została w zgodzie z § 15 ust. 1 i ust. 3 – 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco.” (klauzula nr 7332)

2) „W sytuacji, gdy suma ubezpieczenia nie została ustalona w zgodzie z § 15 ust. 1 i ust. 3 – 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco, za wartość rynkową pojazdu w trakcie okresu ubezpieczenia przyjmuje się wartość rynkową z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, ale nie wyższą niż ustalona w umowie suma ubezpieczenia.” (klauzula nr 7333)

Przeczytaj cały artykuł
wstecz