KC W ORZECZNICTWIE – Ubezpieczający zobowiązany jest do wykazania okoliczności kradzieży pojazdu (art. 821 k.c.)

Dodano: 22-08-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Krakowie Sygnatura: I ACa 1113/12
Kategorie :

Art. 821.  Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu.

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 30 listopada 2012 r. (sygn. akt I ACa 1113/12) orzekł, że ubezpieczającemu posiadającemu umowę ubezpieczenia autocasco nie przysługuje odszkodowanie za utracony pojazd, gdy nie jest w stanie określić w sposób jednoznaczny miejsca jego zaparkowania przed zajściem zdarzenia.

W rozpoznawanej sprawie powód domagał się od pozwanego ubezpieczyciela zasądzenia kwoty 135.000 zł z ustawowymi odsetkami tytułem świadczenia ubezpieczeniowego z umowy autocasco samochodu, który został skradziony, gdy auto było użyczone zięciowi powoda. Zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania. Towarzystwo argumentowało, że nie zaszło zdarzenie ubezpieczeniowe – kradzież pojazdu, gdyż prokuratura umorzyła śledztwo, twierdząc, że nie doszło do popełnienia przestępstwa.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: kradzież, pojazd
wstecz