Do SN skierowano dwa pytania prawne dot. UFK

Dodano: 09-03-2018
Publikator: Sąd Najwyższy

W dniach 26 i 27 lutego 2018 r. do Sądu Najwyższego wpłynęły dwa pytania prawne dotyczące okresu przedawnienia roszczeń o opłaty likwidacyjne dot. ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Sygn. akt III CZP 20/18

W dniu 26 lutego 2018 r. do SN wpłynęło zapytanie: „Czy na skutek uznania za klauzule abuzywne postanowień umownych dotyczących opłaty za wykup z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, roszczenie z tego tytułu przedawnia się z upływem lat trzech na podstawie art. 819 par. 1 k.c. czy też z upływem lat dziesięciu jako pochodzące z umowy o charakterze mieszanym (nienazwanej z elementami ubezpieczenia) czy też na podstawie art. 118 k.c. w związku z art. 405 k.c. i nast.?”

Sygn. akt III CZP 22/18

W dniu 27 lutego 2018 r. do SN wpłynęło zapytanie: „Czy do roszczenia o wypłatę części świadczenia wykupu zatrzymanego przez ubezpieczyciela na podstawie abuzywnych postanowień umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, przysługującego ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu będącemu konsumentem przeciwko ubezpieczycielowi, ma zastosowanie trzyletni termin przedawnienia zgodnie z przepisem art. 819 par. 1 k.c. czy termin dziesięcioletni zgodnie z przepisem art. 118 k.c.?​”

Oba pytania mają zostać rozpatrzone w składzie 3 sędziów.

wstecz