Dla kredytobiorców kosztem UNWW jest wyłącznie kwota składki

Dodano: 14-10-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: V Ca 2708/15

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 12 sierpnia 2016 r. (sygn. akt V Ca 2708/15) orzekł, że kredytodawca nie może wychodzić z założenia, że z punktu widzenia konsumenta obojętnym jest treść umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko bankowi wystąpiło dwoje powodów. Domagali się zwrotu kwoty 30 193 zł, którą bank pobrał z tytułu składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Powodowie zawarli z pozwaną instytucją umowę kredytu. Zabezpieczenie zobowiązania stanowiła hipoteka oraz cesja z praw ubezpieczenia, cesja z umowy ubezpieczenia na życie, a także ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Przy przystępowaniu do umowy kredytu powodowie byli informowani przez bank, iż w związku z brakiem wkładu własnego ubezpieczenie stanowi dodatkowe zabezpieczenie kredytu i jest ono obowiązkowe - stanowi warunek udzielenia kredytu. W momencie składania wniosku kredytowego klientom przekazano jedynie, z jakim zakładem ubezpieczeń bank zawarł umowę.

Powodowie byli zobowiązani do zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 5 505 zł za pierwszy 36 miesięczny okres trwania ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli w ciągu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe lub niższe niż 826 177,60 zł kredytobiorcy musieli zwrócić koszt ubezpieczenia za kolejny 36–miesięczny okres udzielonej bankowi ochrony ubezpieczeniowej. Zgodnie z cennikiem kredytu hipotecznego koszt ubezpieczenia niskiego wkładu własnego wynosił 3%.

W pierwszym okresie objętym ochroną ubezpieczenia niskiego wkładu własnego z rachunku powodów została pobrana kwota 5 505 zł. Wobec nieosiągnięcia wymaganego poziomu spłaty zadłużenia, kolejną składkę ubezpieczenia oszacowano na kwotę 17 168,00 zł. Od decyzji banku powodowie wnosili reklamacje oraz domagali się wglądu do umowy ubezpieczenia. Ostatecznie, pozwana spółka zgodziła się na przyjęcie korzystniejszego dla klientów wzoru szacowania wysokości składki. Natomiast bank nie zgodził się na przekazanie kopii umowy ubezpieczenia, powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: kredyt
wstecz