Czy należne jest odszkodowanie za szkodę wyrządzoną w trakcie postoju?

Dodano: 24-07-2018
Publikator: Sygnatura: II C 404/17
Kategorie :

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II C 404/17) uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz