Bank nie może przerzucać własnego ryzyka gospodarczego na klientów

Dodano: 15-09-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Łodzi Sygnatura: III Ca 391/16

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 27 czerwca 2016 r. (sygn. akt III Ca 391/16) orzekł, że obciążanie dodatkowymi opłatami zmniejszającymi ryzyko prowadzonej przez bank działalności gospodarczej rażąco naruszało interesy konsumentów – powodów.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiło dwoje kredytobiorców. Domagali się od banku, udzielającego im kredytu, zwrotu kwoty składek przeznaczonych na ubezpieczenie niskiego wkładu, które w ich opinii, niesłusznie zostały na nich przerzucone.

Powodowie zarzucali bankowi, że nie przedstawił im w momencie przystępowania do umowy kredytu informacji dotyczących warunków ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Ponadto, odwoływali się do zastosowania w umowie zapisu uznanego za klauzulę abuzywną, dotyczącego przedłużenia okresu umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego po upływie 36 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata kredytu oraz wskazywali na brak w treści umowy określenia zdarzeń pozwalających na ustalenie momentu zakończenia umowy ubezpieczenia przed upływem maksymalnego okresu łącznego ubezpieczenia.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz