Badanie stanu zdrowia klientów zakładu ubezpieczeń jest wolne od VAT

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 04-07-2016
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Sygnatura: I SA/Po 2336/15
Kategorie :

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 28 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I SA/Po 2336/15) orzekł, że usługa badania lekarskiego wykonana na rzecz zakładu ubezpieczeń stanowi element jednej kompleksowej usługi ubezpieczenia i tak jak usługa główna nie podlega opodatkowaniu.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła spółki, która w przyszłości będzie świadczyć na rzecz zakładu ubezpieczeń usługi medyczne, obejmujące m. in. weryfikację prawa do świadczenia ubezpieczeniowego, usługi assistance medycznego, pozyskiwanie dokumentacji medycznej. Usługi te są wykonywane dla celów ubezpieczeniowych, tj. realizacji zawartych umów ubezpieczenia lub jako czynności niezbędne przed zawarciem umowy. Usługi te do tej pory były wykonywane przez zakład ubezpieczeń.

Spółka miała wątpliwości, czy usługi świadczone na rzecz zakładu ubezpieczeń podlegają opodatkowaniu. Jej zdaniem, usługi te powinny być zwolnione od podatku. W uzasadnieniu spółka wskazała, że czynności, jakie będzie wykonywać w związku z podjęciem współpracy z zakładem ubezpieczeń, nie stanowią oddzielnych usług, ale są składowymi etapami realizacji jednej kompleksowej usługi, tj. obsługi klientów zakładu ubezpieczeń.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz