Kategorie :

WSA: Osoba prawna wlicza do przychodu pełną kwotę odszkodowania

Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sygnatura: I Sa/GD 1445/19
Spółka do przychodu wlicza pełną sumę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia AC, nawet jeśli wcześniej jako koszty policzyła jedynie 75 proc. poniesionych wydatków na naprawę auta.
Czytaj więcej

SN: O odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pojazdy robocze decyduje cel ich używania

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: IV CSK 292/18
W przypadku szkód wyrządzonych przez pojazdy będące równocześnie maszynami roboczymi o odpowiedzialności z tytułu OC komunikacyjnego przesądzać będzie, w jakiej funkcji pojazd był wykorzystywany w chwili wyrządzenia szkody.
Czytaj więcej

SN: rolnikowi rozliczającemu się ryczałtowo odszkodowanie powinno zostać wypłacone w kwocie brutto

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: II CSK 613/18
Za ubój zwierząt hodowlanych w wyniku wybuchu epidemii przysługuje rolnikowi ryczałtowemu odszkodowanie uwzgledniające ceny zwierząt w kwotach brutto.
Czytaj więcej

SA: przekroczenie osi jezdni bez uprzedniego sprawdzenia ruchu stanowi wymuszenie i przesądza o odpowiedzialności za szkodę

Publikator: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Sygnatura: V ACa 740/18
Wykonanie manewru, polegającego na przekroczeniu pasa jezdni, można uznać za rozpoczęcie wyprzedzania, co przyczyniło się do powstania wypadku. Samo włączenie kierunkowskazu nie przesądza o wymuszeniu.
Czytaj więcej
1    4  5  6  7  8  9  10    124