WSA w Warszawie utrzymał w mocy decyzję PUODO dot. nałożenia kary finansowej za naruszenie RODO

Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych
W maju 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na jeden ze związków sportowych karę finansową za naruszenie przepisów RODO w wysokości 55 tys. zł. Teraz zasadność decyzji PUODO potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Czytaj więcej
Kategorie :

WSA: od składek ubezpieczenia wnoszonych do zagranicznych podmiotów nie pobiera się podatku u źródła

Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sygnatura: I SA/Po 927/19
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 11 lutego 2020 r. (sygn. akt I SA/Po 927/19) orzekł, że składka ubezpieczeniowa, która jest wpłacana za granicę, nie podlega opodatkowaniu w kraju.
Czytaj więcej

TSUE: Poszkodowany nie musi tłumaczyć dokumentów zagranicznemu zakładowi ubezpieczeń, który ma krajowego przedstawiciela

Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Sygnatura: C-25/19
Art. 152 ust. 1 dyrektywy Wypłacalność II należy interpretować w ten sposób, że wyznaczenie przez zakład ubezpieczeń przedstawiciela w przyjmującym państwie członkowskim obejmuje również uprawnienie go do odbioru dokumentu wszczynającego postępowanie.
Czytaj więcej

SN: skutki uchybienia powinnościom prewencyjnym, zawartym w OWU, podlegają ocenie na podstawie art. 355 k.c.

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: I CSK 389/18
Przepis art. 827 ust. 1 k.c. ma zastosowanie jedynie do ubezpieczenia OC. W przypadku tego ubezpieczenia, ubezpieczyciel może przyjąć inne zasady odpowiedzialności za szkody spowodowane przez ubezpieczającego niż określone w art. 827 ust. 1 k.c. 
Czytaj więcej
1    4  5  6  7  8  9  10    127