Rzecznik Generalny analizuje, kiedy istnieje obowiązek ubezpieczenia pojazdu mechanicznego

Publikator: ​Rzecznik Generalny
Sygnatura: C‑383/19
Zawarcie umowy ubezpieczenia OC odnoszącej się do ruchu pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, w przypadku gdy pojazd jest oficjalnie zarejestrowany lub jest używany jako pojazd.
Czytaj więcej

Awaryjne lądowanie na innym lotnisku nie zawsze będzie skutkować wypłatą odszkodowania

Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Sygnatura: C-826/19
Rzecznik generalny TSUE w opinii z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie C-826/19 uznał, że lądowanie awaryjne na lotnisku położonym w tym samym rejonie, co planowane, nie stanowi przesłanki do wypłaty odszkodowania przez przewoźnika.
Czytaj więcej

Poszkodowany może domagać się odpowiedzialności sprawcy za przyszłe skutki zdarzenia

Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie
Sygnatura: I ACa 585/19
Dochodząc określonych świadczeń odszkodowawczych poszkodowany może jednocześnie domagać się ustalenia odpowiedzialności pozwanego za ewentualną szkodę, jaka może wyniknąć dlań w przyszłości.
Czytaj więcej

Obieg danych cyfrowych w przedsiębiorstwie powinien być uregulowany

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: I PK 52/19
Brak regulaminu wewnętrznego obiegu dokumentacji elektronicznej i jej archiwizacji utrudnia zwolnienie dyscyplinarne pracownika z powodu wykasowania ważnych plików ze służbowego komputera.
Czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9    138