Ubezpieczenie D&O organów spółki nie kreuje obowiązków podatkowych dla kadry kierowniczej

Publikator: Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
Sygnatura: II FSK 2186/18
Jeżeli nie można ustalić wartości przychodu dla Zarządzającego (członka zarządu, rady nadzorczej lub dyrektora) z nieodpłatnych świadczeń takich jak zawarcie umowy ubezpieczenia D&O, to nie może być on uwzględniony w podstawie opodatkowania.
Czytaj więcej

Świadczona nieodpłatnie opieka nad poszkodowanym stanowi koszt, za który należy się ekwiwalent pieniężny

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie do uchwały z dnia 22 lipca 2020 r. (sygn. akt III CZP 31/19). SN orzekł w niej, że poszkodowany może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie.
Czytaj więcej

Spółka ma prawo wiedzieć, jak oceniono jej ofertę

Organizator przetargu musi poinformować przedsiębiorców nie tylko o punktach uzyskanych w ramach danego kryterium i podkryterium, lecz także uzasadnić, skąd wzięła się taka, a nie inna ocena.
Czytaj więcej

To klient a nie sprzedawca zaznacza okienko ze zgodą na przetwarzanie danych

Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Sygnatura: C-61/19
Spółka nie może zaznaczać za klientów zgody na przechowywanie kopii ich dokumentów i wymagać, aby ewentualny sprzeciw wyrażali w dodatkowym oświadczeniu.
Czytaj więcej
1    2  3  4  5  6  7  8    138