Kategorie :

SN wypowiedział się ws. kosztów sądowych w postępowaniach o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego 

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: III CZP 30/19
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego zasad ponoszenia kosztów procesu w sprawach o zadośćuczynienie. SN stwierdził, że rozbieżności orzecznictwa w tym zakresie wynikają z odmiennych stanów faktycznych.
Czytaj więcej

Najgłośniejsza sprawa frankowa rozstrzygnięta  - Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie Państwa Dziubaków

Autor: Wojciech Kośla

W dniu 3 stycznia 2020 r. odbyła się ostatnia rozprawa w najbardziej medialnej w kraju sprawie „frankowej”, tj. w sprawie z powództwa Państwa Dziubaków, którzy pozwali bank Raiffeisen.
Czytaj więcej
Kategorie :

SN: wcześniejsza spłata kredytu wymusza też obniżenie prowizji

Autor: Paulina Wiensak

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: III CZP 45/19
Przewidziane w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim uprawnia konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego spłaty w całości przed terminem obejmuje także prowizję za udzielenie kredytu.
Czytaj więcej

SN oddalił skargę Prokuratura Generalnego ws. zadośćuczynienia za krzywdę z powodu pogorszenia stanu zdrowia osoby bliskiej

Publikator: Sąd Najwyższy
SN w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 grudnia 2019 r. oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie zadośćuczynienia za krzywdę w postaci pogorszenia stanu zdrowia osoby bliskiej.
Czytaj więcej
1    2  3  4  5  6  7  8    124