TSUE: nierówność między konsumentem a przedsiębiorcą może zostać zrównoważona jedynie przez sąd

Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Sygnatura: C-495/19
W sytuacji, gdy sąd orzeka w drodze wyroku zaocznego, w związku z niestawiennictwem konsumenta na rozprawie, ma obowiązek przeprowadzić analizę środków dowodowych niezbędnych do dokonania oceny nieuczciwego charakteru warunków umownych.
Czytaj więcej

SO: szkoła odpowiada za zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki i opieki

Publikator: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Sygnatura: I C 22/19
Do zadań organu prowadzącego szkołę należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Nauczyciele i administracja szkoły zobowiązani są do nadzoru nad uczniem podczas lekcji i przerw między lekcjami.
Czytaj więcej

Zarządca drogi ma obowiązek aktualizowania i oznaczania szlaków wędrówek dzikiej zwierzyny

Publikator: Sąd Rejonowy w Ostródzie
Sygnatura: I C 403/19
W zakresie obowiązków zarządcy drogi jest m.in. typowanie i oznaczanie miejsc krzyżowania się dróg ze szlakami wędrówek zwierząt leśnych. Zaniechanie tego obowiązku pociąga odpowiedzialność odszkodowawczą.
Czytaj więcej
Kategorie :

SN: nawet jeśli błąd lekarza nie pociąga odpowiedzialności karnej to można zgłaszać roszczenia z odpowiedzialności cywilnej

Publikator: ​Sąd Najwyższy
Sygnatura: III KK 212/18
Błąd diagnostyczny lekarza, który nie spowodował u pacjenta skrócenia życia albo przyspieszenia choroby, nie pociąga odpowiedzialności karnej medyka choć może być przedmiotem dochodzenia roszczeń na innej drodze, w tym z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
Czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7    127