TSUE: Poszkodowany nie musi tłumaczyć dokumentów zagranicznemu zakładowi ubezpieczeń, który ma krajowego przedstawiciela

Publikator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Sygnatura: C-25/19
Art. 152 ust. 1 dyrektywy Wypłacalność II należy interpretować w ten sposób, że wyznaczenie przez zakład ubezpieczeń przedstawiciela w przyjmującym państwie członkowskim obejmuje również uprawnienie go do odbioru dokumentu wszczynającego postępowanie.
Czytaj więcej

SN: skutki uchybienia powinnościom prewencyjnym, zawartym w OWU, podlegają ocenie na podstawie art. 355 k.c.

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: I CSK 389/18
Przepis art. 827 ust. 1 k.c. ma zastosowanie jedynie do ubezpieczenia OC. W przypadku tego ubezpieczenia, ubezpieczyciel może przyjąć inne zasady odpowiedzialności za szkody spowodowane przez ubezpieczającego niż określone w art. 827 ust. 1 k.c. 
Czytaj więcej

SN: Świadczenie wypłacane z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z UFK nie jest świadczeniem głównym

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: III CZP 51/19
Świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie jest świadczeniem głównym
Czytaj więcej

TSUE orzekł ws. reżimów odpowiedzialności za naruszenie postanowień licencji oprogramowania

Pod koniec ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie dot. odpowiedzialności licencjobiorcy za naruszenie umowy licencji oprogramowania.
Czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7    124