KAS nie może żądać danych bez właściwego trybu

Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sygnatura: I SA/Kr
Artykuł 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nie daje prawa skarbówce do gromadzenia dowodów. Jest to dopuszczalne wyłącznie w ramach sformalizowanych postępowań: podatkowego, administracyjnego lub kontroli celno-skarbowej.
Czytaj więcej

Zakład ubezpieczeń zapłaci zadośćuczynienie za przekazanie osobie trzeciej danych osobowych w zbyt szerokim zakresie

Publikator: ​Sąd Okręgowy w Warszawie
Sygnatura: XXV C 2596/19
Poprzez przekazanie osobie trzeciej danych osobowych (personalnych) powódki w zbyt szerokim zakresie, pozwany zakład ubezpieczeń naruszył prawo powódki do prywatności i doprowadził do powstania po jej stronie szkody niemajątkowej (krzywdy).
Czytaj więcej

Ubezpieczyciel może korzystać z usług detektywów do oceny zasadności roszczenia

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: I CSK 628/18
Ubezpieczyciel może podjąć działania służące przeprowadzeniu wstępnej oceny zasadności wystąpienia ze stosownym żądaniem, ale działania takie nie mogą w sposób nieproporcjonalny ingerować w sferę prywatności uprawnionego do tego świadczenia.
Czytaj więcej

WSA: W pandemii nie można przekraczać terminu na wydanie interpretacji

Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
Sygnatura: I SA/Go 364/20
W okresie pandemii organ mógł wydać interpretację indywidualną w terminie, a niepodjęcie działań w tym zakresie nie może zostać usprawiedliwione brakami kadrowymi.
Czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7    138