Pracownik banku nie naruszył dóbr osobistych awanturującego się klienta

Publikator: Sąd Okręgowy w Łodzi
Sygnatura: I C 102/19
Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 10 grudnia 2019 r. (sygn. akt I C 102/19) orzekł, że bank, podejrzewając klientów o wpłatę podrobionych banknotów, nie naruszył ich dóbr osobistych.
Czytaj więcej

Kompleksowa obsługa procesu likwidacji szkód jest z VAT

Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sygnatura: III SA/Wa 1484/19
Wynagrodzenie za świadczenia związane z likwidacją szkód nie jest odszkodowaniem związanym z jakimkolwiek uszczerbkiem w majątku.
Czytaj więcej

SN: zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: III CZP 63/19
SN orzekł, że zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym.
Czytaj więcej

WSA uchylił decyzję KNF ws. nieudzielenia zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy

Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sygnatura: VI SA/Wa 1523/19
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 marca 2020 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1523/19) orzekł o uchyleniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 listopada 2018 r. ws. odmowy zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez PBA.
Czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7    124