Ochrona danych osobowych przez zakład ubezpieczeń; forma zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przy przetwarzaniu danych osób

Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sygnatura: II SA/Wa 2260/06
1. Przepis art. 25 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej nie stanowi podstawy prawnej dla udostępniania danych osobowych ubezpieczonego innym podmiotom, szczególnie w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania...
Czytaj więcej

Prawnie usprawiedliwiony cel przetwarzania danych przez zakład ubezpieczeń bez zgody osoby zainteresowanej

Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sygnatura: II SA/Wa 1612/06
Przez zgodę osoby, której dane dotyczą rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażającego zgodę. Zgoda taka powinna być konkretna.
Czytaj więcej

Zaprzestanie zbierania danych od osób zainteresowanych ofertą

Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sygnatura: IISA/Wa 1923/04
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić...
Czytaj więcej

Udostępnienie danych osobowych przez ubezpieczyciela A na rzecz ubezpieczyciela B

Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sygnatura: II SA/Wa 60/08
W przypadku towarzystw ubezpieczeniowych ich uprawnieniem i obowiązkiem przetwarzania danych jest realizacja zadań wynikających z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, wedle którego przez działalność...
Czytaj więcej
1    132  133  134  135  136  137  138    138